Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Dẫn hướng Lên
Đăng nhập

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
0
2
9
3
4
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Lạc Việt - LinkWeb
VĂN BẢN PHÁP QUY 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Cơ_quan_ban_hành:  
Lĩnh vực:  
Loại_văn_bản:  
Tổng số: 25  
Trích yếu
Tệp đính kèm
QUY ĐỊNH VỀ GIAO NỘP, THU NHẬN, LƯU TRỮ, BẢO QUẢN VÀ CUNG CẤP DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG
Xem word online
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI
Xem word online
BAN HÀNH QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI
Xem word online
Quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính
tải pdf về
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường
tải pdf về
Hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trịdoanh nghiệp quy định tại Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CPngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanhnghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
tải pdf về
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung củaNghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủvề quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
tải pdf về
Ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường
HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC VAY VỐN HỖ TRỢ NHÀ Ở THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ
Xem word online
Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ
tải pdf về
Quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mậttrong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
tải pdf về
HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Xem word online
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
Xem word online
THÔNG TƯ Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư,lưu trữ của các cơ quan, tổ chức
tải pdf về
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTCngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
tải pdf về
Hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ
Xem word online
Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 namw của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
tải pdf về
Hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con
Xem word online
Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng
Xem word online
Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CPngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
tải pdf về
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối
Đơn vị
Số biên nhận
 
Nếu không nhớ, nhập đầy đủ các thông tin vào các ô dưới đây:
Số CMND
 
Họ và tên